Visie & Missie

VISIE

Pensioencommunicatie is de weg naar succes wanneer het gaat over pensioen. PSI geeft de werknemers de juiste tools in handen om pensioenbewust de juiste keuzes te maken over de eigen pensioenvoorziening. Het is cruciaal dat de pensioentoezegging op waarde geschat wordt door de werknemer. Het zorgt voor financiële rust bij de werknemer en het vergroot daarnaast de aantrekkingskracht van de werkgever.  

PSI Pensioenbeheer zorgt met moderne handige tools en jargonloze communicatie voor een toename van het pensioenbewustzijn van de werknemer. Alleen op de wijze komt de investering van de werkgever (en de werknemer!) volledig tot zijn recht.

MISSIE

PSI Pensioenbeheer wil een kwaliteitsimpuls geven aan het pensioenbewustzijn in Nederland.

Ruim 70% van alle Nederlanders heeft geen inzicht in de persoonlijke pensioensituatie. Dit is historisch zo gegroeid. Het collectieve karakter waarbij de werknemer geen invloed had op de uiteindelijke hoogte van het pensioen is hier debet aan geweest. Maar de tijden zijn veranderd.

De werknemer krijgt steeds meer invloed op het de hoogte van het pensioenresultaat. Die invloed kan alleen uitgeoefend worden als de werknemer weet waar het over gaat. PSI biedt hiervoor de juiste ondersteuning. De werknemer wordt in staat om gefundeerd beslissingen te nemen over de eigen financiële toekomst.