Het Algemeen Pensioenfonds (APF)

Het Algemeen pensioenfonds is een nieuw type pensioenfonds waarin de uitvoering van meerdere pensioenregelingen kunnen worden ondergebracht. Naast de huidige bedrijfstak- en beroepspensioenfondsen, de pensioenverzekeraar en premiepensioeninstelling (PPI) kan nu dus ook het APF als pensioenuitvoerder worden aangemerkt.

In tegenstelling tot de bestaande pensioenfondsen kan het APF, net als de bestaande pensioenverzekeraars, de pensioenregeling van niet aan elkaar verbonden werkgevers uitvoeren. Het wordt hierdoor mogelijk om meerdere pensioenfondsen, met behoud van hun eigen identiteit, onder te brengen binnen één APF waarbij de vermogens van de verschillende samenkomende pensioenfondsen gescheiden blijven (ringfencing). Het maakt daarbij niet uit of het een eindloon- een middelloonregeling of een beschikbare premie betreft.

Het APF is geintroduceerd met als doel om meer keuzemogelijkheden te bieden aan werkgevers en werknemers en daarnaast de uitvoeringskosten te verlagen. De keuze voor een APF kan om die reden ook interessant blijken voor werkgevers waarvan de pensioenregeling op dit moment is ondergebracht bij een verzekeraar. Vanwege de huidige lage marktrente zal de premie voor metname salaris diensttijd regelingen (DB) aanzienlijk toenemen. Wellicht kan het APF in dat geval een passend alternatief zijn.

Het is van veel factoren afhankelijk of het APF voor uw organisatie inderdaad een goede keuze zal zijn. Het APF heeft nog geen trackrecord. De toekomst zal uitwijzen of de keuze voor het APF de juiste is geweest. Wel kunnen vooraf een aantal voordelen en nadelen worden benoemd, die u mee kunt wegen in de beslissing om al dan niet over te stappen naar een APF. We gaan er daarbij vanuiit dat uw huidige pensioenregeling is ondergebracht bij een verzekeraar

tabel voordelen en nadelen APF
Voordelen bij keuze voor APF Nadelen bij keuze voor APF
Behalen van schaalvoordelen door inkoopkracht Een APF biedt geen garantieregelingen
Lagere kosten door minder zwaar toetsingskader Kinderziektes liggen op de loer
Betere administratieve performance In 2020 gaat het pensioenstelsel weer volledig op de schop
Een tussenoplossing tussen DB en DC Instemming van de OR bij deze transitie is benodigd
Ruime keuzemogelijkheden De afstempelkans neemt toe
Betere budgettering mogelijk Extra aandacht voor belanghebbendentoezicht benodigd

Het is van belang om alle onderdelen goed tegen elkaar af te wegen alvorens een keuze te maken. Heeft u vragen of opmerkingen omtrent het bovenstaande, neemt u dan gerust contact met ons op.