Disclaimer

Onze internetsite heeft als doel om u kennis te laten maken met PSI Pensioenbeheer. De informatie op deze site heeft louter een informatief en karakter. De op deze internetsite verstrekte informatie is indicatief is geen aanbod (tot het verrichten van werkzaamheden), advies of dienst. U blijft zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie op de website.

Voor een persoonlijk advies raden wij u aan contact op te nemen met PSI Pensioenbeheer. Op advieswerkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. U kunt deze voorwaarden raadplegen op deze site.

Rechten

De rechten over deze site en op alle publicaties waarvan u via deze site kennis kunt nemen, berusten bij PSI Pensioenbeheer, voor zover deze niet (tevens) aan derden toekomen.

Gebruik

De informatie op deze site is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. Het is zonder schriftelijke toestemming van PSI Pensioenbeheer niet toegestaan de inhoud van deze site, of van (onderdelen) van daarop beschikbaar gestelde publicaties, te verveelvoudigen, te wijzigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar te maken in welke vorm en voor welk doel dan ook.

Aansprakelijkheid

Wij hebben de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan het voorkomen, dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. PSI Pensioenbeheer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de aangeboden informatie.

Wij hebben alle maatregelen genomen die redelijkerwijs mogelijk zijn om deze site vrij te houden van computervirussen. Wij kunnen er niet voor instaan dat deze site hiervan geheel gevrijwaard is. PSI Pensioenbeheer is niet aansprakelijk voor schade die als gevolg van het raadplegen van deze site door virussen wordt veroorzaakt aan uw computerprogrammatuur of computerapparatuur.