Echtscheiding en pensioen

In geval van echtscheiding moet ook worden stilgestaan bij de onderlinge verdeling van het opgebouwde pensioen. Afhankelijk van uw wens en die van uw ex-partner bestaan er een aantal mogelijkheden:

De standaard verdeling

Als u geen afwijkende afspraken maakt over de pensioenverdeling, dan geldt automatisch de standaardverdeling. Beide partners hebben in dat geval recht op de helft van het pensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. 

Een afwijkende verdeling

U kunt met elkaar overeenkomen dat gekozen wordt voor bijvoorbeeld een verdeling op basis van 30%-70%. Dit komt vaak voor wanneer in ruil voor het lagere percentage een compensatie wordt gegeven bij de boedelverdeling. Elke verdeling is mogelijk. Dus ook geen verdeling van pensioenrechten (ieder behoud zijn eigen pensioen) Zorg er wel voor dat u de gemaakte afspraken vastlegt.

Conversie

Bij conversie worden alle banden tussen de ex-partners definitief verbroken. Ieder krijgt een eigen pensioenuitkering die onafhankelijk is van het leven of overlijden van de ex-partner. Deze vorm van verdeling is alleen mogelijk als beiden ex-partners daarmee instemmen. Er zijn ook nadelen aan conversie van de pensioenaanspraken. Zeker niet in alle gevallen zal conversie de beste oplossing zijn.

Zorg dat de betrokken pensioenuitvoerders binnen 2 jaar na de echtscheiding het verdelingsformulier hebben ontvangen. Alleen dan weet u zeker dat de gewenste verdeling van de pensioenrechten ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Laat u goed adviseren over wat te doen met de verdeling van de pensioenrechten in geval van echtscheiding. De belangen zijn groot. De opgebouwde pensioenen vertegenwoordigen een grote (contante) waarde.

Indien u advies of hulp wenst bij de verdeling van uw pensioenaanspraken wegens echtscheiding, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op om uw wensen te bespreken.