De werknemer & Pensioen

Mensen zijn vaak slecht op de hoogte van hun eigen pensioen. Vaak is onduidelijk wat de hoogte van het pensioeninkomen is en of dit voldoende zal zijn. Naast de onbekendheid met  “wat heb ik en wat wil ik?” is ook aan de oplossingskant “welke keuzes heb ik?” weinig kennis aanwezig.

De afgelopen jaren zijn er veel initiatieven ontwikkeld om deze pensioenonbewustheid tegen te gaan. De meest recente oplossingsrichtingen worden in wetgeving vastgelegd zoals de Wet Pensioencommunicatie en Pensioen 1-2-3 als uitvloeisel daarvan.

Welke oplossing ook bedacht wordt, het blijft in eerste aanleg een eigen keuze van de werknemer zelf of hij / zij zich wil laten informeren over in de eigen pensioensituatie.   

Wat vast staat is dat voor de meeste werknemers op enig moment de pensioendatum zal worden bereikt. En op dat moment zal het pensioenresultaat mee of tegenvallen. Op dat moment is er geen mogelijkheid meer voor bijsturing. Het resultaat staat op dat moment vast en zal niet meer wijzigen. De eerdere keuze om zich wel of niet te laten informeren heeft om die reden een grote impact op de periode na het werkzame leven.

Wij blijven daarom het belang van “informeren en waar nodig acties uitzetten” benadrukken maar realiseren ons dat dit niet vanzelf gaat. Wij ondersteunen u hierbij. Indien u zich jaarlijks 30 minuten deskundig laat informeren over uw pensioen, bent u volledig pensioenbewust. U wordt dus niet opgeleid tot pensioenspecialist maar u weet wel exact hoe u persoonlijke pensioensituatie ervoor staat en welke acties wenselijk zijn.  

Heeft u vragen over uw pensioen of kunnen wij u ergens mee van dienst zijn, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.