Het verlengen of wijzigen van een pensioenregeling

Uw pensioenregeling loopt af of is toe aan vervanging. Gewijzigde wetgeving of sterk verhoogde premies als gevolg van de lage rentestand zijn eerder regel dan uitzondering. HET moment om de pensioentoezegging eens echt goed tegen het licht te houden. Overweegt u om over te stappen naar een premieovereenkomst of wellicht naar het Algemeen Pensioenfonds (APF) en heeft u behoefte om eerst eens alle mogelijkheden de revue te laten passeren? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Het eerste gesprek is altijd gratis. 

Vaak heeft de wijziging invloed op de kwaliteit van de pensioenregeling. Iets wat bij de OR en/of de werknemers tot weerstand kan leiden. Het is verstandig om in deze gevallen de OR tijdig te informeren en een pensioenadviseur in te schakelen.

Naast advies over de inhoud van de nieuwe regeling, ondesteunen wij u bij:

  • het doorrekenen en analyseren van alternatieve opties;
  • het opstellen van de instemmingsaanvraag;
  • de communicatie richting uw werknemers en het implementatietraject richting de pensioenuitvoerder.

Regelmatig treden wij succesvol op als adviseur van de bestuurder, de OR of individuele werknemers. Doelstelling daarbij is om op een zorgvuldige en constructieve wijze tot een door beide partijen aanvaardbare oplossing te komen. Pensioencommunicatie vormt daarbij een belangrijke succesfactor. 

Staat ook uw organisatie aan de vooravond van een wijziging van de pensioenregeling? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op voor het maken van een afspraak.