Harmonisatie pensioen

Het komt voor dat vanuit oudsher er meerdere pensioenregelingen binnen één onderneming van toepassing zijn. Het beloningsbeleid binnen de organisatie is in dat geval niet vergelijkbaar. Dit zorgt vaak tot een toenemende druk op de ondersteunende afdelingen en in sommige gevallen zelfs tot onrust onder groepen van werknemers.

In dat geval kan harmonisatie van de pensioenregelingen de oplossing bieden. De bestaande pensioenregelingen binnen de organisatie worden samengevoegd tot één helder omschreven pensioenregeling.

In het harmonisatie traject staat de nieuw vorm te geven regeling en de communicatie hierover aan de deelnemers (en de OR) centraal. Veel aandacht wordt besteed aan de gevolgen van reeds opgebouwde rechten alsmede het benchmark onderzoek dat leidt naar de best passende pensioenuitvoerder

Indien er binnen uw organisatie meerdere pensioenregelingen van toepassing zijn en een harmonisatie wordt overwogen, neem dan vrijblijvend contact met ons op voor het maken van een afspraak.