Fusies en overnames

Bij fusies en overnames wil een koper niet verrast worden door extra, onvoorziene (pensioen)kosten. Aan de andere kant wil de verkoper niet verrast worden door pensioenclaims uit het verleden. Een verplichte overname van de lopende pensioenregeling kan voor onwelkome verrassingen zorgen. Natuurlijk bestaan er andere mogelijkheden.

Het is raadzaam om vooraf een gedegen due diligence onderzoek te doen naar mogelijke risico's in relatie tot de pensioentoezegging van de over te nemen én de overnemende partij. Achteraf corrigeren kan tot een langdurig en kostbaar proces leiden. 

In de bijlage is aanvullende informatie te vinden over pensioen in relatie tot fusies en overnames.

Neem vrijblijvend contact met ons op om de specifieke situatie van uw organisatie aanvullend te bespreken.