CAO verplichting pensioen

Er bestaan veel soorten pensioenregelingen. Echter, in veel gevallen is een organisatie die zijn werknemers een pensioen wil toezeggen, beperkt in zijn keuzevrijheid. Dat kan zijn omdat de onderneming valt onder een CAO verplichting waarin bepalingen zijn opgenomen over een voorgeschreven pensioenregeling.Daarnaast is het mogelijk dat een onderneming verplicht is om zich aan te sluiten bij een Bedrijfstak pensioenfonds.

Het komt voor dat bedrijven hun werknemers niet hebben aangemeld bij een pensioenfonds terwijl ze daar volgens de cao wel toe verplicht zijn. Dit kan gebeuren doordat bijvoorbeeld de feitelijke werkzaamheden van het bedrijf tussentijds zijn veranderd of omdat de bepalingen van een cao of pensioenfonds zijn gewijzigd. De financiële gevolgen kunnen een grote impact hebben. Een navordering van de premie (met terugwerkende kracht) door het pensioenfonds kan het gevolg zijn. Het maakt daarbij niet uit of de organisatie een eigen pensioenregeling heeft verzekerd bij een pensioenuitvoerder.

Indien u wilt nagaan of uw organisatie op grond van haar activiteiten onder de werkingssfeer van een bedrijfstak-cao valt en of hieruit een verplicht gestelde pensioentoezegging volgt, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.