Budgettering en calculatie

Pensioen is de meest kostbare secundaire arbeidsvoorwaarde voor een organisatie. De hoogte van de premielast van de pensioenregeling nu en in de toekomst is vaak een onbekende grootheid. Daarnaast zijn de kosten bij waardeoverdracht (nieuwe werknemer) en de impact van een salarisstijging op de pensioenlast vaak onbekend. Hierdoor is een organisatie niet in staat om de pensioenlast gefundeerd te budgetteren.

Een voorgenomen wijziging van de regeling door gewijzigde wetgeving, een aflopende overeenkomst of een overstap naar een APF zijn dé momenten om de verschillende scenario's vooraf door te laten rekenen. Daarmee bent u als bestuurder in staat om voorstellen te doen die wenselijk zijn voor uw organisatie.  

Indien u voornemens bent om wijzigingen door te voeren die impact hebben op de pensioenlast van uw organisatie, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op voor het maken van een afspraak. Wij helpen u graag verder.