OR Pensioentrainingen

Pensioenregelingen worden continue aangepast. Nieuwe wetgeving is hiervan vaak de oorzaak. Maar ook een aflopende pensioenovereenkomst of een fusie / overname kan aanleiding zijn tot wijziging van de pensioenregeling. De OR speelt hierbij een belangrijke rol. De instemming van de OR is immers benodigd om de inhoud van de pensioenregeling te kunnen wijzigen. Het is daarom van belang dat de OR voldoende op de hoogte is van alle regels en voorwaarden zodat de OR zijn rol adequaat kan vervullen. 

Een pensioentraining aan de leden van de OR zorgt ervoor dat zij volledig geïnformeerd en up-tot-date het gesprek kunnen aangaan. Wij brengen uw OR in één dagdeel volledig op de hoogte van de actuele pensioenwetgeving en staan uitgebreid stil bij de consequenties die de wijziging heeft voor de organisatie als geheel. De training wordt volledig opmaat aangeboden waarbij de pensioenregeling die van toepassing is binnen uw organisatie centraal staat.

Een goede voorbereiding is het halve werk. Onze ervaring leert dat deze wijzigingstrajecten dan aanzienlijk vlotter en prettiger verlopen.

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.