Instemmingsrecht OR

Werknemers krijgen via de ondernemingsraden meer invloed op hun pensioenregeling.
De ondernemingsraad (or) in een bedrijf krijgt voortaan het recht om wel of niet akkoord te gaan met een wijziging van de pensioenregeling.

Het betreft een wetsvoorstel van 23 december 2015.
Nu nog heeft de or bij een ondernemingspensioenfonds alleen instemmingsrecht als de werkgever van plan is een pensioenregeling vast te stellen of in te trekken, maar niet als de werkgever de pensioenregeling wil wijzigen.

De regering is van mening dat werkgevers en werknemers samen verantwoordelijk zijn voor de inhoud van de arbeidsvoorwaarde pensioen.
Het is daarom logisch dat de or van een ondernemingspensioenfonds ook instemmingsrecht heeft over de wijzigingen daarin.

In het wetsvoorstel worden beperkingen gesteld aan het instemmingsrecht van de or. Die richt zich uitsluitend op de inhoud van de arbeidsvoorwaarde pensioen.
De or krijgt dus geen instemmingsrecht over de keuze van de pensioenuitvoerder, omdat de werkgever daarvoor verantwoordelijk is.
Er is wel één uitzondering: de or heeft wel instemmingsrecht als het om een buitenlandse pensioenuitvoerder gaat. Dit laatste kan namelijk gevolgen hebben voor de arbeidsvoorwaarde pensioen.

Heeft u als OR behoefte aan een klankbord of onderhandelingspartner richting de bestuurder, dan staan wij u graag deskundig terzijde. Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.