collectieve waarde overdracht

Is uw organisatie van plan om de waarde van de opgebouwde pensioenaanspraken collectief over te dragen naar een nieuwe pensioenuitvoerder? Dan geven we u graag een toelichting over de hiervoor te nemen stappen. Hier vindt u een beknopt stappenplan dat doorlopen kan worden in geval van een collectieve waardeoverdracht.

Het traject van collectieve waardeoverdracht dient zorgvuldig te worden uitgevoerd. De opgebouwde pensioenen van de werknemers worden immers overgeheveld naar een andere pensioenuitvoerder. Hoe gaat deze nieuwe uitvoerder om met garanties en opgebouwde rechten?

Iedere werknemer zal afzonderlijk een akkoord moeten geven op de overdracht. De keuze om over te dragen kan alleen gemaakt worden indien de werknemer hierover duidelijk geïnformeerd wordt. Met behulp van een persoonlijk overdrachtsdocument is de werknemer in staat om een geïnformeerde beslissing te nemen.

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden van het persoonlijk overdrachtsdocument bij collectieve waardeoverdracht te bespreken.