De ondernemingsraad & Pensioen

Ervan uitgaande dat het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) alsmede de Pensioenwet wordt aangenomen, krijgt de OR een aanzienlijk grotere invloed op het volledige spectrum rondom de pensioenregeling binnen een organisatie.

Ongeacht de soort pensioenuitvoerder waar de regeling is ondergebracht (behoudens een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds) heeft de OR dan instemmingsrecht bij vaststelling, intrekking of wijziging van de pensioenregeling.

Aanvullend krijgt de OR ook instemmingsrecht over bepaalde onderdelen uit de uitvoeringsovereenkomst. Dat betreft dan specifiek de onderdelen die van invloed zijn op de pensioenovereenkomst zoals bijvoorbeeld de wijze van indexeren van de opgebouwde rechten.

De taken en verantwoordelijkheden van de OR, die al aanzienlijk zijn, worden op pensioengebied aanzienlijk uitgebreid. Het is dan ook van belang dat de OR in staat wordt gesteld om deze nieuwe taken op een juiste wijze uit te voeren. Door middel van gerichte kennis en training komt de OR op het gewenste kennisniveau om deze taken adequaat te kunnen uitvoeren.

Wij nodigen u graag uit om hierover verder met ons van gedachte te wisselen. Neemt u hiervoor vrijblijvend contact met ons op.