de oudedagsreserve

De oudedagsreserve (OR), voorheen de Fiscale oudedagsreserve (FOR) vormt voor de zelfstandig ondernemer een van de instrumenten om te starten met de opbouw van een oudedagsvoorziening. In de basis is de OR een fiscale reserve die op de balans van de onderneming staat. Jaarlijks kan de ondernemer, die voldoet aan de criteria van de belastingdienst, een percentage van de winst doteren ten gunste van deze reserve op de balans. Over het bedrag dat wordt toegevoegd aan deze reserve wordt belastinguitstel verleent.

Een papieren balanspositie of een echt pensioen

Een reserve op de balans vormt (nog) geen feitelijke pensioenreserve. En daarin schuilt meteen een gevaar. De jaarlijkse aftrek voor de inkomstenbelasting is fijn maar op enig moment zal de belastingschuld moeten worden ingelost. Dat moment komt op de pensioendatum van de ondernemer of bij eerdere staking van de onderneming. De opgebouwde reserve valt dan vrij in de winst. Hierover wordt op dat moment inkomstenbelasting geheven. De kunst is om op de pensioendatum of bij staking voldoende financiële middelen te hebben om een lijfrente aan te kopen ter grote van de opgebouwde OR. Ten opzichte van de vrijval in de winst staat dan de aftrekbaarheid van de lijfrente.

Een dotatie aan de OR kan dus niet los worden gezien van de noodzaak om op enig moment ook daadwerkelijk een pensioen op te bouwen. Alleen in dat geval kunt u op de pensioendatum daadwerkelijk gaan genieten van uw welverdiende pensioen.

Overweegt u gebruik te gaan maken van de oudedagsreserve, betrek daarin dan ook het plan voor de feitelijke vorming van uw pensioen. Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.