Deeltijd pensioen en demotie

Een werkgever wil werknemers zo lang mogelijk gezond en gemotiveerd aan de slag houden. Logisch, want dit bevordert de arbeidsproductiviteit en voorkomt waar mogelijk kosten rondom ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Ook veel werknemers spelen met de gedachte om op latere leeftijd op een ander wijze invulling te geven aan hun rol als werknemer. Vaak speelt de wens om minder druk te ervaren binnen een functie (bijvoorbeeld van management naar meer vakinhoudelijk). Anderen willen juist de functie behouden maar wel minder uren werken. Binnen de nieuwe of qua omvang aangepaste rol zullen werknemers doorgaans met veel meer werkplezier inzetbaar blijven voor de organisatie. De wettelijke mogelijkheden zijn in ruime mate aanwezig om dit in het arbeidsvoorwaardenpakket op te nemen. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld demotie of deeltijd pensioen. 

Bij demotie komen werkgever en werknemer overeen dat de werknemer een lager gekwalificeerde functie aanvaardt met het oog op zijn of haar duurzame inzetbaarheid binnen de organisatie. Demotie hoeft geen invloed te hebben op de toekomstige pensioenopbouw. Deze kan op het oude peil worden gehouden mits de demotie plaatsvindt binnen 10 jaar voor de pensioendatum.

In geval van deeltijd pensioen stapt een werknemer veel geleidelijker over van het werkzame leven naar pensioen. In feite wordt dan overgestapt naar parttimebaan in combinatie met een gedeeltelijke pensioenuitkering. Omdat de pensioenopbouw wordt voortgezet over het werkzame deel, heeft deeltijd pensioen veel minder impact op de hoogte van het pensioenresultaat. Hierdoor is deeltijd pensioen voor veel werknemers een reële en financieel haalbare optie geworden.

Het bijkomend voordeel is dat de aanwezige kennis binnen de organisatie, weliswaar op parttimebasis, langer behouden blijft. Hierdoor kan aanstormend jonger talent gebruik blijven maken van deze kennis wat weer ten goede komt aan de organisatie.

De inzet van deeltijd pensioen en demotie kan een enorme stimulans zijn voor het duurzaam inzetbaarheid houden van werknemers. Voorwaarde voor een succesvolle implementatie is dat deze mogelijkheden bespreekbaar en financieel inzichtelijk worden gemaakt aan de werknemer.  

Wilt u meer weten over wat de mogelijkheden die deeltijd pensioen of demotie voor uw organisatie kunnen betekenen, neemt u dan contact met ons op.