HR-professionals & Pensioen

HR-professionals worden regelmatig geconfronteerd met vragen over het arbeidsvoorwaardenpakket binnen de organisatie. De ene keer betreft het bijvoorbeeld het lease-reglement en de andere keer weer de opleidingsmogelijkheden. Deze arbeidsvoorwaarden zijn zeer divers van aard waardoor de beantwoording hiervan soms veel tijd in beslag kan nemen.

Ook voor pensioen geldt dat de informatiebehoefte van de werknemer en het management op dit gebied steeds groter wordt. Aanvullend zorgt de nieuwe Wet Pensioencommunicatie ervoor dat werkgevers ook echt verantwoordelijkheid krijgen voor een sluitend communicatiebeleid voor pensioenen. De werkgever is daardoor verantwoordelijk geworden voor de mate van pensioenbewustzijn van de werknemers (blog).  

Wij ondersteunen organisaties op het gebied van pensioencommunicatie. Hierdoor zijn organisaties in staat om :
-het pensioenbewustzijn van de deelnemer substantieel te verhogen;
-vragen uit de organisatie adequaat en efficiënt te beantwoorden;
-volledig compliant te zijn met de uitgangspunten van de Wet Pensioencommunicatie.    

Heeft u ook behoefte aan een sparringpartner op pensioengebied zonder dat dit de organisatie handenvol geld kost, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. Ook in geval u slechts incidenteel vragen (en antwoorden) wilt voorleggen of toetsen, staan wij u graag terzijde.